ΑΘΛΟΦΟΡΕ ΑΓΙΕ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΕ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ, ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΤΩ ΕΛΕΗΜΟΝΙ ΘΕΩ, ΙΝΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ ΑΦΕΣΙΝ, ΠΑΡΑΣΧΗ ΤΑΙΣ ΨΥΧΑΙΣ ΗΜΩΝ.

Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Καλή Παναγιά και καλά κρασιά...

Αφού λύσαμε όλα τα εκείνα τα σοβαρά που σαν αγκάθινο στεφάνι τρυπάνε και ταλανίζουν το Σώμα του Χριστού, είπαμε να ασχοληθούμε και λίγο με το πόσο αδόκιμη είναι η φράση "Καλή Παναγιά"... να παιδεύσουμε τον αμόρφωτο λαό και την πλέμπα που θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στο άναμμα των κεριών στους Ναούς.

Κι επειδή το τραγικό συμπλέκεται ενίοτε με το κωμικό ίσως είναι καιρός να συμφωνήσουμε με μια φράση κοινώς αποδεκτή:

"ΚΑΛΑ ΚΡΑΣΙΑ"!
                               


Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022

Δεκαπενταύγουστος 2022

 «Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε, παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τόκον Παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τὴν κληρονομίαν σου».

 

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

Μεταμόρφωση!


Το μέγιστο θαύμα είναι να οδηγούμαστε από την παραμόρφωση των παθών και του εγωισμού, στη μετοχή μας στην Αγία Μεταμόρφωσή του Χριστού!

Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

Καλή Παναγιά!


 «Αγνή Παρθένε Δέσποινα, άχραντε Θεοτόκε

Παρθένε Μήτερ Άνασσα, πανένδροσέ τε πόκε
Υψηλοτέρα ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα
Χαρά παρθενικών χορών, αγγέλων υπερτέρα
Εκλαμπροτέρα ουρανών, φωτός καθαροτέρα
Των ουρανίων στρατιών πασών αγιοτέρα
Μαρία αειπάρθενε, κόσμου παντός Κυρία
Άχραντε Νύμφη Πάναγνε, Δέσποινα Παναγία
Μαρία Νύμφη Άνασσα, χαράς ημών αιτία
Κόρη σεμνή, Βασίλισσα, Μήτηρ Υπεραγία
Τιμιοτέρα Χερουβείμ, υπερενδοξοτέρα
Των Ασωμάτων Σεραφείμ, των θρόνων υπερτέρα
Χαίρε το άσμα Χερουβείμ, χαίρε ύμνος αγγέλων
Χαίρε ωδή των Σεραφείμ, χαρά των Αρχαγγέλων
Χαίρε ειρήνη και χαρά, λιμήν της σωτηρίας
Παστάς του Λόγου ιερά, άνθος της αφθαρσίας
Χαίρε παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας
Χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας.
Σέ ικετεύω Δέσποινα, Σέ νυν επικαλούμαι
Σέ δυσωπώ Παντάνασσα, σήν χάριν εξαιτούμαι
Κόρη σεμνή και άσπιλε, Δέσποινα Παναγία
Θερμώς επικαλούμαι Σε, Ναέ ηγιασμένε
Αντιλαβού μου, ρύσαι με, από του πολεμίου
Και κληρονόμον δείξον με ζωής της αιωνίου».