ΑΘΛΟΦΟΡΕ ΑΓΙΕ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΕ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ, ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΤΩ ΕΛΕΗΜΟΝΙ ΘΕΩ, ΙΝΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ ΑΦΕΣΙΝ, ΠΑΡΑΣΧΗ ΤΑΙΣ ΨΥΧΑΙΣ ΗΜΩΝ.

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Παναγία η ΓαλακτοτροφούσαΑπολυτίκιον

Ηχος α΄, Της ερήμου πολίτης


Την θείαν σου Εικόνα ως της δόξης σου σκήνωμα,
Γαλακτοτροφούσα Παρθένε, προσκυνούντες δοξάζομεν 
εκ ταύτης γαρ πηγάζεις μυστικώς,
το γάλα των αϋλων δωρεών,
και εκτρέφεις τας καρδίας και τας ψυχάς,
των πίστει εκβοώντων σοι
δόξα τοις μεγαλίοις σου Αγνή,
δόξα τοις θαυμασίοις σου,
δόξα τη προς ημάς σου αφάτω χρηστότητι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου