ΑΘΛΟΦΟΡΕ ΑΓΙΕ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΕ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ, ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΤΩ ΕΛΕΗΜΟΝΙ ΘΕΩ, ΙΝΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ ΑΦΕΣΙΝ, ΠΑΡΑΣΧΗ ΤΑΙΣ ΨΥΧΑΙΣ ΗΜΩΝ.

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Να πούμε ΟΧΙ στην "Εικαζόμενη Συναίνεση" για τη μεταμόσχευση οργάνων από "εγκεφαλικά νεκρούς" δότες


Από 01/06/2013 όποιος πολίτης της Ελλάδος δεν έχει εκφράσει την άρνησή του για την αφαίρεση οργάνων του σε περίπτωση "εγκεφαλικού θανάτου" θα θεωρείται δότης, με μια απλή συναίνεση της οικογενείας του. Για να μπορεί κάποιος να μη λογίζεται εν δυνάμει δότης (εικαζόμενη συναίνεση), χρειάζεται να υποβάλει αρνητική δήλωση στον Ε.Ο.Μ., έτσι ώστε αν ποτέ βρεθεί στην κατάσταση νεκρώσεως του εγκεφάλου του (σημ. όχι του ανθρώπου), να διασφαλίζεται το δικαίωμά του στη ζωή. 

Παραθέτουμε τις λεπτομέρειες για την υποβολή αρνητικής δηλώσεως προς τον Ε.Ο.Μ. με την ευχή οι αρνητικές δηλώσεις να ξυπνήσουν τις κοιμισμένες συνειδήσεις των υπευθύνων, ότι στο λεπτό και ευαίσθητο θέμα της ζωής και του θανάτου δε χωρούν υπολογισμοί και συμφέροντα, παρά μόνο ο σεβασμός του κάθε ανθρωπίνου προσώπου και του αναφαίρετου δικαιώματος της ελευθερίας του.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Ο Ε.Ο.Μ. συγκεντρώνει τις δηλώσεις των πολιτών που εκφράζουν την άρνησή τους με τη διαδικασία του άρθρου 9 παρ. 3, που προβλέπει έγγραφη δήλωση της άρνησης.

Η «αρνητική δήλωση»  η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης ή της απλής δήλωσης που θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, αποστέλλεται στον Ε.Ο.Μ. ταχυδρομικά ή με φαξ,  πρωτοκολλείται και καταχωρείται σε σχετικό αρχείο.

Επισημαίνουμε, ότι στη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η άρνηση (π.χ. «σε περίπτωση θανάτου δεν επιθυμώ να ληφθούν τα όργανά μου προς μεταμόσχευση») ενώ θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής προσωπικά στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας με Τ.Κ. και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Τα ανήλικα τέκνα συμπεριλαμβάνονται στην υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, με τα ονόματά τους και την ημερομηνία γέννησής τους.

Οι δηλώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται :

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων 
Τμήμα Προώθησης Δωρεάς
Ιστών & Οργάνων
Αν. Τσόχα 5, 11521 Αθήνα
Φαξ : 210 7255066

Μετά την έναρξη ισχύος του σχετικού άρθρου (1/6/2013), θα αρχίσουν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς οι σχετικές βεβαιώσεις σε όποιον έχει εγγραφεί στο αρχείο Αρνήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου