ΑΘΛΟΦΟΡΕ ΑΓΙΕ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΕ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ, ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΤΩ ΕΛΕΗΜΟΝΙ ΘΕΩ, ΙΝΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ ΑΦΕΣΙΝ, ΠΑΡΑΣΧΗ ΤΑΙΣ ΨΥΧΑΙΣ ΗΜΩΝ.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

40Λείτουργο Χριστουγέννων στον Ι. Ναό μας


Απὸ τῆς 15ης Νοεμβρίου ξεκινᾶ μιὰ νέα περίοδος πνευματικοῦ ἀγώνα καὶ προετοιμασίας γιὰ τὴν ἐπερχομένη μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων. Μαζί ξεκινᾶ καὶ ἡ τεσσαρακονθήμερος νηστεία, κατὰ τὴν ὁποία βεβαίως καταλύεται (ἐκτὸς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς) τὸ ψάρι (μέχρι τὴν 17/12), ὄχι ὄμως αὐγά, κρέας καὶ γαλακτερά.

Στὰ πλαίσια αυτά συνηθίζεται νὰ τελεῖται σαρανταλείτουργο ὑπὲρ ὑγείας προσφιλῶν μας προσώπων καὶ ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων μας. Κατὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας μέγιστη ὠφέλεια προκύπτει ἀπὸ τὰ σαρανταλείτουργα καὶ γενικῶς τὴν Θεία Λειτουργία γιὰ ὅσους μνημονεύουμε κατ’ αὐτήν.
Ἔτσι λοιπὸν ἀπὸ τὴν 15η Νοεμβρίου καὶ μέχρι τὰ Χριστούγεννα θὰ τελεῖται στὸ Ναό μας καθημερινῶς ἡ Θεία Λειτουργία. Οσοι ἐπιθυμοῦν νὰ συμμετάσχουν θὰ πρέπει νὰ παραδώσουν στὸν Ναό μας τὰ χαρτιά υπέρ υγείας και υπέρ αναπαύσεως μὲ τὰ ὀνόματα συμπληρωμένα, μέχρι τὴν Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Θα δεχόμαστε ονόματα και μετά τις 14 Νοεμβρίου, αλλά όσο πιο καθυστερημένα έρθουν τα ονόματα, τόσο θα λιγοστεύουν και οι μέρες μνημονευσής τους. 
Αὐτονόητη τυγχάνει ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν συχνότερη συμμετοχή μας με την άδεια του εξομολόγου μας, στὸ μέγα Μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας, ποὺ θὰ τελεῖται καθημερινὰ αὐτὴν τὴν περίοδο στὴν Ἐνορία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου