ΑΘΛΟΦΟΡΕ ΑΓΙΕ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΕ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ, ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΤΩ ΕΛΕΗΜΟΝΙ ΘΕΩ, ΙΝΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ ΑΦΕΣΙΝ, ΠΑΡΑΣΧΗ ΤΑΙΣ ΨΥΧΑΙΣ ΗΜΩΝ.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020

Ο σπόρος του Θεού και η καρδιά του ανθρώπου


Ο Λόγος του Θεού γίνεται σπορά στις ανθρώπινες καρδιές.

Δε μεταφέρει θεωρίες ή ηθικολογίες, αλλά τον ίδιο το Χριστό που είναι Ζωή.

Χωρίς το Λόγο τα πάντα βιώνονται ως α-Λογία, ως φθορά, ως φόβος, ως θάνατος. (διαπροσωπικές σχέσεις, γάμος, υλικά αγαθά κλπ).

Με το Λόγο δεν υπάρχουν ανασφάλειες και φοβίες αναφορικά με σχήματα όπως υγεία - αρρώστια, φτώχια - πλούτος, ζωή - θάνατος (κολλάω - δεν κολλάω😔), αλλά τα πάντα γίνονται κοινωνία σχέσης και αποκτούν νόημα και προοπτική αιώνιας ζωής.

Ο εν - Λογος άνθρωπος αναπαύεται στην παρουσία του Θεού εν Αγίω Πνεύματι και κανένας άνθρωπος, καμιά κατάσταση και απειλή δεν μπορούν να τον χωρίσουν απ' αυτήν τη σχέση, αφού "είτε ζει είτε αποθνήσκει, του Κυρίου εστί".

π.Γ.Θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου