ΑΘΛΟΦΟΡΕ ΑΓΙΕ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΕ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ, ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΤΩ ΕΛΕΗΜΟΝΙ ΘΕΩ, ΙΝΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ ΑΦΕΣΙΝ, ΠΑΡΑΣΧΗ ΤΑΙΣ ΨΥΧΑΙΣ ΗΜΩΝ.

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022

Ψυχοσάββατο 2022...Μνήμη ότι η αγάπη του Χριστού νικάει το θάνατο και τον Άδη...

Μνήμη ότι η αγάπη του Χριστού αγκαλιάζει τον κάθε άνθρωπο και όλο τον κόσμο...

Μνήμη ότι ο θάνατος γίνεται Πάσχα...

Μνήμη ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων...

Μνήμη ότι η ανάσταση των νεκρών συνεπάγεται και την ανάσταση των σωμάτων...

Μνήμη ότι αν πεθάνουμε πριν πεθάνουμε, δε θα πεθάνουμε όταν πεθάνουμε...

Μνήμη ότι ο Χριστός είναι η Ζωή και αληθινή Ζωή είναι η μνήμη του Θεού για τον άνθρωπο...

Μνήσθητι Κύριε ως Αγαθός των δούλων Σου...

Μνήσθητι μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου....

π. Γεώργιος Θ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου