ΑΘΛΟΦΟΡΕ ΑΓΙΕ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΕ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ, ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΤΩ ΕΛΕΗΜΟΝΙ ΘΕΩ, ΙΝΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ ΑΦΕΣΙΝ, ΠΑΡΑΣΧΗ ΤΑΙΣ ΨΥΧΑΙΣ ΗΜΩΝ.

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022

Άγιος Σπυρίδων - 12 Δεκεμβρίου


 «Της Συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος 
και θαυματουργώ λόγω μόνω ποταμούς ανεχαίτισας,
Σπυρίδων μακάριε σοφέ . 
όθεν νεκρά σοι εκ τάφου προσφωνεί, 
και όφιν εις χρυσούν μετέβαλες . 
και εν τω μέλπειν τας αγίας σου ευχάς, 
αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας σοι ιερώτατε. 
Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν. 
Δόξα τω σε στεφανώσαντι. 
Δόξα τω ενεργούντι δια σου τοιαύτα τέρατα» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου