ΑΘΛΟΦΟΡΕ ΑΓΙΕ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΕ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ, ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΤΩ ΕΛΕΗΜΟΝΙ ΘΕΩ, ΙΝΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ ΑΦΕΣΙΝ, ΠΑΡΑΣΧΗ ΤΑΙΣ ΨΥΧΑΙΣ ΗΜΩΝ.

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023

Που σου θάνατε το κέντρον;


 

«Οὐκ ἔστιν, Κύριε, τοῖς δούλοις Σου θάνατος,

ἐκδημούντων ἡμῶν ἀπό τοῦ σώματος,

καί πρός Σέ τόν Θεόν ἐνδημούντων,

αλλά μετάστασις

ἀπό τῶν λυπηροτέρων ἐπί τά χρηστότερα καί θυμηδέστερα,

καί ἀνάπαυσις

καί

χαρά!!»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου