ΑΘΛΟΦΟΡΕ ΑΓΙΕ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΕ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ, ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΤΩ ΕΛΕΗΜΟΝΙ ΘΕΩ, ΙΝΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ ΑΦΕΣΙΝ, ΠΑΡΑΣΧΗ ΤΑΙΣ ΨΥΧΑΙΣ ΗΜΩΝ.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΕΧΝΗ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ .... ΑΓΑΠΗ
Ἡ διαπαιδαγώγηση τοῦ παιδιοῦ, πρέπει νά ἀρχίζει ἀπό πολύ μικρή ἠλικία. Τότε εἶναι εὔκολο νά ἔχουμε τά καλύτερα ἀποτελέσματα. Ἂν ἀναβάλλουμε αὐτή τήν προσπάθεια, δέν θά ἒχουμε ἀργότερα τά ἀποτελέσματα πού θά θέλαμε.

Τά πράγματα εἶναι εὐκολώτερα, ὅταν τό παιδί εἶναι μικρό. Τότε ἡ ψυχή του εἶναι εὔπλαστη, μποροῦμε νά τήν διαμορφώσουμε καί νά τήν κατευθύνουμε ὅπως πρέπει. Ὅταν τό παιδί μεγαλώσει, τότε ἡ ψυχή του γίνεται περισσότερο ἄκαμπτη καί δέν διαμορφώνεται τόσο εὔκολα. Ὁ χρόνος πού πέρασε, τοῦ ἒμαθε ὅτι μπορεῖ νά διατηρήσει τούς τρόπους του καί τίς συνήθειές του, ἔστω κι' ἂν δέν εἶναι καλές, καί οἱ ὁποῖες σίγουρα τοῦ ἀρέσουν, καί τό ἰκανοποιοῦν. Πρέπει νά δεῖ ὅτι τό κακό θά φέρει στεναχώρια καί πόνο, ἀργά ἢ γρήγορα.

Τό δέντρο ὅταν εἶναι μικρό καί τρυφερό, παίρνει εὔκολα τήν κατεύθυνση πού θέλουμε νά τοῦ δώσουμε. Τό μεγάλο δέντρο δέν μᾶς δίνει αὐτές τίς δυνατότητες.
Ἀκοῦμε πολλούς γονεῖς νά παραπονιοῦνται ὃτι τά παιδιά τους δέν τούς ἀκοῦνε, δέν τούς σέβονται καί κάνουν τοῦ κεφαλιοῦ τους. Εἶναι παιδιά δύσκολα, δύστροπα, ἀπειθάρχητα, ἀτίθασα , αὐταρχικά....

Ὑπάρχουν ὅμως καί περιπτώσεις, κι' αὐτές δέν εἶναι λίγες, πού τά παιδιά μποροῦσαν νά γίνουν φρόνιμα καί πειθαρχικά, ὑπάκουα κι' εὐγενικά. Καί στήν περίπτωση αὐτή τό λάθος βαραίνει τούς γονεῖς. Βέβαια ὅλοι οἱ γονεῖς θέλουν καί προσπαθοῦν νά δώσουν στά παιδιά τους καλές συμβουλές, ὀρθή ἀγωγή. Ἀλλά οἱ ἴδιοι δυστυχῶς, δέν εἶναι διαπαιδαγωγημένοι. Ἄλλα δηλαδή, διδάσκουν μέ τό στόμα, καί ἄλλα μέ τήν ζωή τους. Καλές εἶναι οἱ συμβουλές τους ἀλλά ὀλέθριο τό παράδειγμά τους. Οἱ συμβουλές τους μοιάζουν μέ σαπουνόφουσκες. Μᾶς γοητεύουν μιά στιγμή μέ τά χρώματά τους καί τήν ἄλλη σπάζουν!

Ἀναμφίβολα, ἡ διαπαιδαγώγηση τοῦ παιδιοῦ δέν εἶναι κάτι τό εὒκολο καί πρόχειρο. Ἀπαιτεῖ τέχνη, ὑπομονή, χρόνο καί πρό πάντων, φωτισμένη ἀγάπη.

Ὅταν ὅμως πετύχουμε στίς προσπάθειές μας αὐτές, ἡ χαρά μας θά εἶναι ἀφάνταστα μεγάλη. Θά εἶναι πηγαία, κρυστάλλινη, αὐθόρμητη. Ἀληθινά εἶναι μεγάλη ἡ εὐτυχία τῶν γονιῶν πού βλέπουν τά παιδιά τους, νά μορφώνουν ἕνα χαρακτῆρα εὐγενικό καί ἀνώτερο.

Ἀξίζει νά κουραστοῦμε γι' αύτό.πηγή:http://ouranopolitis.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου