ΑΘΛΟΦΟΡΕ ΑΓΙΕ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΕ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ, ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΤΩ ΕΛΕΗΜΟΝΙ ΘΕΩ, ΙΝΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ ΑΦΕΣΙΝ, ΠΑΡΑΣΧΗ ΤΑΙΣ ΨΥΧΑΙΣ ΗΜΩΝ.

Κυριακή 2 Μαΐου 2021

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Christ is Risen!
Christus ist auferstanden!
Cristo ha resucitado!
Cristo è risorto!
Le Christ est ressuscité!
Христос Воскресе!
Chrystus Zmartwychwstał!
Hristós diril-Dí!
Kristus är uppstånden!
Krishti është ringjallur!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου